Departament Financer

Som agents col·laboradors del Banc Santarder. Podem ajudar-lo a trobar subvencions i donar-li solucions a les seves necessitats de finançament.

Serveis que oferim:

 1. Productes financers
  • Prèstecs
  • Leasing
  • Reanting
  • Hipoteques
  • Factoring
  • Pòlisses de Crèdit
  • Avals
 2. Estalvi – Inversió
  • Fons d’inversió
  • Unit-Linked
  • Fons Immobiliaris
  • Plans de Pensions
  • Plans de jubilació
  • Valors/Borsa
  • Comptes d’alta remuneració
  • Productes d’inversió especialitzats