Departament Mercantil

Us assessorem en aquest àmbit, realitzem tot tipus de gestions davant del Registre Mercantil i del Registre de la Propietat. Estem especialitzats en la constitució de societats i en la seva correcte administració

Serveis que oferim:

 1. Constitució de societats mercantils (Anònimes, Limitades, Cooperatives, Anònimes Laborals), transformacions, fusions i adquisicions, liquidacions i dissolucions
 2. Capitalització de Societats Civils, modificacions i dissolucions
 3. Poders Mercantils
 4. Redacció d’estatuts, actes de juntes generals i de consell d’administració
 5. Legalització de Llibres d’Actes i de Socis
 6. Confecció de contractes mercantils
 7. Suspensió de pagaments mercantils
 8. Creació d’associacions i fundacions
 9. Herències i Successions
 10. Obtenció de certificats d’últimes voluntats, defunció, matrimoni, naixement, etc
 11. Tràmits al Registre Mercantil i al Registre de Cooperatives