Departament Laboral

Estem autoritzats pel Ministeri de Treball per remetre electrònicament dades mitjançant el Sistema Red.

Serveis que oferim:

 1. Legalització i inscripció d’empreses a la Seguretat Social
 2. Comunicació d’obertura d’un centre de treball
 3. Legalització de llibres de visites
 4. Gestió de contractes dels treballadors, estudi de subvencions i bonificacions aplicables, tramitació de pròrrogues, preavisos,… etc i presentació en els organismes corresponents
 5. Confecció de les fulles de salaris i les assegurances socials (Tc1 i Tc2) dels treballadors
 6. Tramitació de comunicats d’accidents i baixes mèdiques
 7. Aplicació i actualització de convenis i normativa laboral
 8. Assessorament i defensa en inspeccions de treball i de la Seguretat Social
 9. Estudi i tramitació de prestacions de ls Seguretat Social (Jubilació, viduetat, invalidesa…)
 10. Tramitació d’afiliació als diferents règims de la Seguretat Social: General, Autònoms, Artistes/Actors
 11. Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut
 12. Mediació en conflictes entre empresa – treballador
 13. Confecció de certificats de retencions dels treballadors
 14. Tramitació de prestacions davant el servei d’ocupació de Catalunya
 15. Estudi i confecció de recursos en matèria labora
 16. Estudis de costos laborals (Indemnitzacions – Auditories laborals)
 17. Assessorament laboral
 18. Tot tipus de gestions i tràmits relacionats amb aquesta matèria