Links

Administració Estatal

Agencia Tributariawww.aeat.es

Seguridad Social www.seg-social.es

Instituto Nacional Empleo www.inem.es

Boletín Oficial Estado www.boe.es

Oficina Patentes Marcas www.oepm.es

Portal del Ciudadano www.administracion.es

Administració Autonòmica

Generalitat Catalunya www.gencat.net

Diari Oficial Generalitat Catalunya www.gencat.es/diari

Organisme Gestió Tributària orgt.diba.es

Institut Català Finances www.icfinances.com

Administració Local

Consell Comarcal Osona www.ccosona.es

Entitats Empresarials

Cambra Comerç Barcelona www.cambrabcn.es

PIMEC www.pimec.es

Entitats Asseguradores

Seguros Reale www.reale.es

Seguros Lepanto www.lepanto-seguros.es

Vital Seguros www.vitalseguro.com